müxtəlif

müxtəlif
sif. <ər.> Bir cür olmayan, cürbəcür, növbənöv, növ-növ, dürlü-dürlü. Müxtəlif rənglər. Müxtəlif şeylər. – Müxtəlif səslər bir-birinə qarışır. S. R.. // Başqabaşqa, ayrı-ayrı, bir-birinə uymayan, bir-biri ilə düz gəlməyən. Müxtəlif xasiyyətlər. Müxtəlif rəylər. Müxtəlif fikirlər.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • müxtəlif — ə. bir cür olmayan; növbənöv …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müxtəlifsəsli — sif. Səsləri müxtəlif olan, müxtəlif səslər ifadə edən. Müxtəlifsəsli samitlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlifcinsli — sif. Bir cinsdən olmayan, cinsləri müxtəlif olan, başqa başqa cinslərdən törəmiş. Müxtəlifcinsli heyvanlar. Müxtəlifcinsli metallar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlifrəngli — sif. Rəngi müxtəlif olan, cürbəcür rəngdə olan; rəngbərəng. Müxtəlifrəngli çit. Müxtəlifrəngli kart kağızı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlifyanlı — sif. riyaz. Müxtəlif yanları olan; müxtəliftərəfli. Müxtəlifyanlı üçbucaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlifmənalı — sif. Mənaları müxtəlif olan, cürbəcür məna ifadə edən. Müxtəlifmənalı sözlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlifölçülü — sif. Ölçüsü müxtəlif olan, cürbəcür ölçüdə olan. Müxtəlifölçülü borular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlit — ə. qarışıq, müxtəlif …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müxtəlifnövlü — sif. Müxtəlif növlərdən ibarət olan, cürbəcür olan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütənəvve’ — ə. müxtəlif növlü; cürbəcür, müxtəlif …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”